Pieter Dirksen

Harpsichordist - Musicologist - Organist

   
Home
Biography
News
Calendar
Recordings
Books & Editions
Articles
Papers & Lectures
Online Essays
Thematic Overview
of Publications
Concert Reviews
Links

De geheimen van de Matthäus-Passion Handwerk en mystiek van een meesterwerk

De geheimen van de Mattheus Passie
Onder redactie van Pieter Dirksen

Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2010

208 pagina's


Inhoud

Paul Witteman: Bach en mijn moeder

Pieter Dirksen: Inleiding - Het visioen van Bach

Andreas Glöckner: Bachs ‘Große Passion’ - De ontstaansgeschiedenis van de Matthäus-Passion

Pieter Dirksen: ‘Mit vielerlei Instrumenten auf das künstlichste zu musiciren’ - Over stijl en instrumentatie van de Matthäus-Passion

Stephen A. Crist: Meditatie en gebed - De aria's in deMatthäus-Passion

Robin A. Leaver: De toehoorder bij het drama betrokken - De koralen in de Matthäus-Passion

Gunilla Eschenbach: Het libretto van de Matthäus-Passion - Theologische en poëtische aspecten

Isabella van Elferen: ‘Recht bitter und doch süße’ - Lutherse theologie en mystieke liefde in de Matthäus-Passion

Martin Geck: ‘Een schat in aarden vaten’ - Gedachten over de Matthäus-Passion

Emile Wennekes: ‘Wie zingt nu eigenlijk de paashaas?’ - Nederland en de Matthäus-Passion

Jos van Veldhoven: ‘Zoals de componist het heeft bedoeld’ - Overwegingen van een dirigent

Gustav Leonhardt: Alweer een Matthäus-Passion! - ... alle reden om nog eens over een aantal praktische kwesties na te denken

Glossarium
Bibliografie
Auteurs
Picanders tekst (facsimile)
Libretto


Uit de recensies:

"... een imposante en hoogst inzichtelijke compilatie van de nodige beschouwingen ... over specifieke aspecten van de passie. Genoemde essays zijn met het oog op deze uitgave opnieuw gereviseerd en bovendien van een notenapparaat voorzien. ... Al met al is, ook al is er van compleetheid geenszins sprake, een hoogst adequaat beeld ontstaan van de huidige ‘Stand der Dinge’ betreffende Bachs meest bekende en qua vocale bezetting meest omvangrijke partituur. ... Dringend ter lezing aanbevolen!"
[Maarten Brandt in opusklassiek.nl]